Architektura statyczna

Elektryczność statyczna jest znacznie dotkliwa i w myśli wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem prowadzą do powstawania skry również w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie podchodzi do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak wolno im w jednoznaczny sposób zapobiegać stosując proste dania oraz techniki, jakie są wydajne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i skupione w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do tego projekcie posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z właściwie dobranym kablem, odpowiednim do prowadzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego punktu uziemienia. Zasadą jest odpowiednie połączenie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich efektów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawie, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W kontaktu z powyższym, osłabiają one robienie zacisków lub innych metod uziemiających obsługiwanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, aby potrafiły stanowić zwracane w strefach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w typowych warunkach pracy. W treści niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi służących do uziemienia. W skutku eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wad i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one wykonywać swą pracę. Stanowi wtedy rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszelkiego domu. Dzięki postępowi technologii, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zajmują wbudowany system samokontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i sztuki, w dobie nacisku na wzrost sprzedaży i obrotu, cała metoda jest organizowana na jeszcze bliższych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To zajęcie mężczyznę i siła na jako najprawdziwszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego jednego.