Audyt bezpieczenstwa sieci

Explosion proof systems to system przeciwwybuchowy, który ma sześć podstawowych działań. Ponieważ jednak każdy przedsiębiorstwo przemysłowe trzeba rozpatrywać indywidualnie, ostateczny zakres koniecznych działań określany jest na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co istotne system pewno być brany dla danych urządzeń, fragmentów instalacji, jak jeszcze całych, ogromnych zakładów przemysłowych.

Standardowy system bezpieczeństwa obejmuje:

Identyfikację, a dodatkowo ocenę zagrożeń. Opracowanie oceny ryzyka prawdopodobieństwa wybuchu, natomiast w wypadku nowych inwestycji, także na czasie tworzenia. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, w przypadku innych inwestycji, jak wyżej, więcej na stanie projektowym. Opracowanie dokumentu, który ochroni przed wybuchem. Prewencję, czyli zmniejszenie ryzyka wybuchu Sprawdzenie żyjących i dobór innych narzędzi procesowych i napędów pod kątem pozycji w ścisłych strefach zagrożenia wybuchem. Zminimalizowanie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez użycie rozwiązań elektrotechnicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, i w współczesnym m.in. rozdzielnic, opraw oświetleniowych, kaset i paneli odpowiedzialnych za sterowanie, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa. Zminimalizowanie atmosfer wybuchowych poprzez montaż instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji. Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu Zamontowanie systemu tłumienia wybuchu. Zamontowanie systemu odciążania wybuchu. Zamontowanie systemu odsprzęgania wybuchu.

Zakres wdrożenia systemu bezpieczeństwa wybuchowego uzależniony jest pewnymi potrzebami zakładu przemysłowego. W sensu ich przeznaczenia, eksperci przeprowadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, obiektów oraz hal, które podlegają dyrektywie ATEX. W rezultacie wykonany jest raport, jaki w postępowanie jednoznaczny określa ważne punkty badanych pomieszczeń. Raport obecny stanowi bazą do powiedzenia zakresu systemu, w jakim stanie on zastosowany w poszczególnym zakładzie przemysłowym.