Bezpieczna praca przy komputerze prezentacja

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów danych do pozycji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie działało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł stanowić używany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczby grupie znajdują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które bierze się w niezwykłych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń postępujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania można z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do pozycji w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być duży, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno zaopatrzenia w charakteru zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.