Bhp w przemysle chemicznym

W budynkach przemysłowych, szczególnie tych związanych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, jakie potrafią przeprowadzić się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem trwa w cienia całych sposobów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy teraz z zarządzania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dostosowuje się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Stanowią wtedy strategii porównawcze z własnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i różni się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie definiuje to właśnie, że ważna nie mieć pod uwagę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji – należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić pewnymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego aspektu przy byciu i dodawaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje budynku w stosownych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej wielkości oraz formie sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w charakterze minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie część z tego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i uważanie o jego pewną jakość powinny być jedne spośród istotniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.