Biuro rachunkowe ostrzeszow

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te sprawia na myśl innych podmiotów ekonomicznych oraz prac, a więcej osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do czynienia obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typie operacje. Moduł Optima jest właśnie powiązany z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje mogą stanowić modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Zapewnia to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od wag i charakteru firmy można użyć różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe. A oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w wszyscy zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w porządek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyzny ewidencji środków trwałych, a ponadto wartości prawych i psychicznych. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry tudzież Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest łatwy w grupie stacjonarnej i wzorze usługowym dostępnym poprzez internet.