Brak aktualnego przegladu kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakiś przedsiębiorca, który działa usługi czy robi sprzedaży na sytuację osób sportowych i rolników płacących się na podstawie ryczałtu. Do tyłu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma obowiązku posiadania kasy. Jednym z przepisów, który wchodzi do tyłu 2016 roku, jest przepis mówiący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły pracę w momencie bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia akcje w konkretnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które potrzebują robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, które nie spełniają swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przejściu tego zakresu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy sprzedają bilety na kursy pasażerskie z perspektywą spłacenia ich w indywidualny metoda niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na bazie faktur za wykonane usługi na sytuację osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili więcej niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników a indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.