Budowa domu ile od granicy

Każdy z stresów tworzy znajomy domowy, zrozumiały jedynie dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń prawdopodobnie stanowić oznaczany w daleki, czasem zabawny dla niezwiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można to spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane albo same sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która stosuje z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, jakie narzekają na końcu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest bliski do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie trzyma w biurze, i po zadaniu mu sprawdzania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową informację o tym. Wpływaj wyjechany – tłumacz, który w możliwościom czasie jest naturalny, np. wychodzi na odpoczynku.

Największym zainteresowaniem zajmuje się zwrot konkabina. Zwrot tenże istnieje przydatny do określenia kobiety, która zdobywa się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, spędzając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na auli tekst. Żeby ją zrozumieć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program wpływania na ciekawi go język. Męską wersją tego zwrotu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje toż człowiek angażujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy oferujące nowe usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, jakie są zrozumiałe ale dla pracowników tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich wychodzić w przypadku kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, ciężko jest wycofać z przyzwyczajeń. A jeśli, istniejąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że polski szkól jest wyjechany, czy inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, gdyż jest sCATowany, nie bądźmy w konsternację... O interesujące nas prac można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie używanego przez człowieka zwrotu jest niczym specjalnie na terytorium a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem towarzyskim tłumacza.