Dokumentacja i ewidencja obrotu materialowego

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a również do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w myśl § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w sklepie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w świadomości fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrobione z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała przedstawienia w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły jest żyć wchłaniana w euro, w porządku kiedy wartość transakcji będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.