Drzwi przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich podzespołów i części.

W klubu ze znacznymi różnicami w terenie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo popularniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do książki w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny być właściwie oznaczone i przejść szereg testów, które trzymają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego typu urządzeń. Dobrze na materiał Atex znajdziesz tutaj.