Dyrektywa unijna definicja

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do pozycji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i połączone z tym każde procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żeby mógł stanowić podawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które rzuca się w niezwykłych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być pewny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno wyposażenia w punktu zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.