Dyrektywa unijna o ochronie danych osobowych

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedno z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych oddanych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz faktów i danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, które musi robić towar w współzależności od miejsca w którym będzie on używany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym używana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich bycia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko wycofany z rynku. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.