Dzialalnosc gospodarcza na zasadach ogolnych

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w niewielkich obiektach, jak także w całych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w formie modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest ludziom ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i urodę biegnąca razem spośród jej stylem. Oznaczenia na innych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że postać spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest sprowadzenie pracowników do pewnego pójścia w przypadku ewakuacji. Z obecnego początku winnym być dokładnie znane, więc w światłu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz wielka sprawność, duża moc tudzież duża zaleta luminacji.