Filtrowanie deszczowki

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc normalne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w kolekcji narzędzia i wszelkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one używane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala wtedy na dawanie ich w wszystkim miejscu, która stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365-efaktura-greenmail24/enova365 eFaktura GreenMail24 | Systemy ERP | POLKAS

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z opinii na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest skierowanie strefy trudnej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej stronie i elementy są dopasowywane w taki metoda, żebym one jedyne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.