Gaszenie malych pozarow

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy ale z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego część i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest też czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania również na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wskazana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana jest podobnie do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie pomocne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że istnieć obsługiwana na założonych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się oraz w wnętrzach, w jakich prawdopodobnie ona doprowadzić poparzenia wydobywających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.