Gaszenie pozarow grupy e

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest toż najtańszy a znacznie widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najwszechstronniejsze zastosowanie. W zależności z posiadanego składu potrafią być zużywane do gaszenia prawie każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa swoje stanowisko w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że żyć wykorzystywana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą oraz wodą polega na tym, że wodę można brać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do innych substancji, ale jeszcze podstawy ich korzystania i przedstawiania w obszar pożaru.