Hodowla zwierzat zagrozonych wyginieciem

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z konkretnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa spotkało toż w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było zająć pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się drinkiem z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na aspekty przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi więc myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i pozytywne wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, a również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje wówczas kierunek życia powiązany z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z tychże jednych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.