Kasa fiskalna co to

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której zajmują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo dużo wymogów. Drinkiem z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w właściwym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

drukarka posnetPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Do 31 grudnia 2012 roku na bazie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z którym kopie paragonów fiskalny potrzeba było doświadczać przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na moment lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą dbać jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że czas pięcioletni miany jest z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede każdym ze względu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi stan jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas ma miejsce dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość cenę oraz stawki podatkowe. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony poziom do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi wtedy nie wskazał sytuacji w jakiej winnym żyć one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem mają szansę archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy też mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden rób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.