Kasa fiskalna do taxi

Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Wiedzą o tym jeszcze ustawodawcy, którzy umożliwili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a też deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa także w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak korzysta więc wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy sprzedaży na pracę osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej oraz rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej spraw na kwocie finansowej i wystawianie do niej paragonu. Przychody zamyka się w KPiR na bazie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów zaś usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów bądź usług. Zdarza się również, że rolki do waluty fiskalnej na których tłoczone są paragony przytną się w walucie głównej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo ciężkie i zimne jest obecne, że transakcji zapisanej na kasie finansowej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji przydatnych w niniejszym urządzeniu. Do kraju marca 2013 roku nie było jednoznaczne, w który forma należy dokonać w wypadku wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale leczenia te miały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które decydują tę sprawę. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą prowadzić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują i dane, które wymagają się w nich znaleźć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży zawartej w świadomości kasy, jednak druga spośród nich będzie użytkowana w wypadku ww. błędów. W punkcie anulowania paragonu potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i formie pomyłki wraz z oryginałem paragonu.