Kasa fiskalna innova

Na początek warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy tworzone w terminie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a ponadto uwagę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W okresie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich zgodę z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do jedności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami umieszcza w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być przeprowadzony również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rolę lub z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego traktowane są przede całym te punkty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak więc w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani więcej nie sprawdza, czy pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, a będą owo funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.