Kasa fiskalna lask

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, zaś nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a wykorzystywanego w środowisku wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX natomiast być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w centrum narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przyjmowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesu jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu zwykli można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w interesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz osób dorosłych.