Kasa fiskalna nie drukuje paragonu

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, a tylko jeżeli będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ właśnie oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i używane możemy znaleźć w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy jeszcze bez problemu oddać do złomowania. I jeśli mechanizmy z kasy są w znacznie opłacalnym nastroju, wtedy potężna ją sprzedać innej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma naprawdę zawartych jednoznacznych regulacji, które działał postępowania podatnika z posiadanymi kasami finansowymi w sukcesie zakończenia wykonywanej poprzez niego realizacje gospodarczej. Żaden z obecnych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, która jest jego własnością. Takie te stanowisko wskazane stanowi w roli indywidualnej, które stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o wymiarze ITPP1/443-662/12/KM, w jakiej Dyrektor Izby Finansowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z gruncie i wykonaniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi trzyma w roli podatnika. Nie nosi zatem żadnych przeszkód, aby w opisywanej sytuacji kasa fiskalna mogła być fizycznie zniszczona, albo i odsprzedana innej firmie. Lecz w pracy objawia się, że nikt poza producentem nie jest zainteresowany kupnem używanej kasy fiskalnej. Jest wtedy wykonane faktem, że kasa rejestrująca jest przyrządem o określonym przeznaczeniu, a jej konstrukcja, funkcjonowanie, a i możliwość korzystania przez podatnika zapisane są bardzo dokładnie w przepisach, które działają kas. Na sile tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą polecać się jedynie uprawnieni producenci polscy oraz podmioty, które tworzą wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych, którzy korzystają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że sprzedawane przez nich kasy pełnią funkcje napisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a dodatkowo warunki, jakim muszą płacić. Dlatego jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej osobie, to obowiązkowe byłoby omówić tę decyzję z prawym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa ta spełnia wymogi zarejestrowane w ustawie o VAT i czy można w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.