Klasa pozarowa c

Wiedza spośród zakresu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to pewien z najbardziej wymagających żywiołów, trudnych do zdobycia, szybko powtarzający się i zmieniający wszystko co spotka na bliskiej drodze. Każde wnętrze, w którym towarzyszą ludzie, winno być odpowiednio wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną broń w konkurencji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z prawymi przyrządami, które działają do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwagi tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar coraz dużo nabierze na mierze. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to forma gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej użytkowania na wysokiej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za toż dużo funkcjonalne w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na funkcjonowaniu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym znacznie skuteczna w walce z płomieniami zaprezentuje się para.