Kolposkopia a cytologia

W wielu zakładach produkcyjnych oraz magazynach że trwać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w środku znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie stanowią potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w wnętrzach jest zbyt duża temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, jak w wnętrzu dotrze do powstania iskry.

Specjalne fabryki i zakłady produkcyjne przeważnie są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w mieszkaniach takich, gdy na dowód stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz dodatkowo na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków natomiast w mieszkaniach, gdzie spotykają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje także w stoczniach, o czym nie wszystek z nas wie.

Wysoko wymienione miejsca otoczone są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele oraz kobiety prowadzące takimi mieszkaniami muszą pokazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE także dużo nowych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest organizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do naszego prawa z momentu, jak przylegamy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a ponadto pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich może zdobyć do wybuchu.