Mikroskop swiatlo spolaryzowane

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Stanowi obecne sprzęt do badania ginekologicznego, który oczekuje i obserwuje się też do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on specjalnie skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Narzędzie to kupi w rozwoju krótkiego czasu, bo tylko paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, lub nie, czy stoją na nim jedno zmiany nowotworowe, bądź nie że ich śladów. Choroba nowotworowa jest aktualnie najbardziej trudnym ze całych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w niniejszych czasach, stanowi ona jeszcze właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego te oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w stanie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, używa się szereg nowych badań, takich gdy na dowód cytologię. Jednak stanowi ostatnie określenie, które ale w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która odbywana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele dużo silna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w pierwszym jego stadium. Dlaczego jest obecne takie ważne? Bo tylko w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, i czym daleko zaawansowane stadium, tym mniejsza szansa pacjentki na przeżycie. Trudni w nauce medycyny, oraz specjalisty angażujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest związać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne oraz badanie przy zachowaniu kolposkopu. Dużo to praktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto przeprowadzać badania choć raz na kwartał.