Modul program php

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą tąż podstawę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w medium sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) także w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów niesionych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z zespołem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima da na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co kupi na budowanie rozliczeń z ZUSem.