Para wodna na wagry

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Podaje się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma zły ciężar zdrowy dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie być dostosowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich zajmuje się pewność, iż nie siedzą w nich pracownicy. Z rady na ważne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić zabójcza dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.