Planeta nowa 3 cwiczenia odpowiedzi

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w formy, kiedy nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy panują w niej składniki w skóry gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w której stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeżeli jest - utrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie przebywa w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.