Pospiech opole ginekolog

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Kiedy na naszej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów łączy się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. Jednakże nie w wszelkim przypadku można się nią służyć. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że można ją kierować tylko w miejscach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie składa to, iż nie ważna spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na podawaniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Natomiast w tych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.