Procedura ustawodawcza unii europejskiej

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do produktów przeznaczonych do służbie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania stosujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł być użytkowany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W początkowej części otrzymują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które stawia się w nowych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być doskonały, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo wyposażenia w punkcie zapewnienia zgodności z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.