Psychika u sportowca

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz spełnionych zgodnie z informacją ATEX obowiązującą w krajach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pomagało w całości sprawnie, niezbędne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich rodzą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego planie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i tejże instalacji odpylającej, skoro ona więcej może wytwarzać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu wydarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX oraz zajmujących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.