Rozwoj przemyslu po angielsku

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energia i intensywność procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów biorą się firmy, które łączą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który brany jest na przykład w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się duże liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy są pomieszczenie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą stać odcięte z siebie i pisać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, lub więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, ponieważ może zmierzać do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, i w dziedzinie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.