Seksoholik jak leczyc

Seksoholizm to związanie od seksu - choroba, okazująca się kompulsywnymi zachowaniami o podłożu seksualnym.

Prof. Lew Starowicz definiuje zjawisko jako: "stan patologicznego nasilenia erotycznych zaangażowań i prac fizycznej, w jaki te potrzeby panują nad innymi, decydując o sensie życia". Ukazuje się na inne sposoby - licznymi zdradami, natręctwami seksualnymi, masturbacją, zainteresowaniem pornografią.

Z ciekawości na panującą w aktualnych latach swobodę seksualną, rodzaj popularności i pozwolenia na świeże zachowania seksualne problem pewno istnieć bagatelizowany lub niedostrzegany. Osoba, która boryka się spośród tym przedmiotem napotyka na mur niezrozumienia, budzi politowanie, jest narażona na kpiny otoczenia.

Osoba uzależniona ciągle poszukuje nowych doświadczeń seksualnych - w drugich kondycjach i organizacjach. Seksoholik to nie koniecznie stereotypowy macho, choć taki obraz jawi się w głowach wielu osób. Przeciwnie, istnieje teoria, że u podłoża tych podejść leży była chęć podniesienia samooceny. Seksoholicy to roli bardzo niedowartościowane, zakompleksione, często nieśmiałe. Stale poszukują potwierdzenia własnej atrakcyjności. Seks jest środkiem na podniesienie ego, rozładowania negatywnych emocji, napięć takich jak lęk i stres.

Do wzrostu choroby mogą przyczynić się również wzorce wyniesione z domu rodzinnego - bywa, że dysfunkcyjnego i patologicznego.

Seksoholizm jest chorobą, jaka stanowi destrukcyjny wpływ na różne dziedziny bycia osoby uzależnionej, częstokroć boleśnie dotyka bliskich. Liczne zdrady, kłamstwa, brak zaufania mogą wywołać do konfliktu i rozpadu stałego związku.

Choroba niewątpliwie wymaga leczenia, psychoterapii. Seksoholizm leczenie Kraków obejmuje wywiad, diagnozę i terapię - niekiedy długotrwałą. Obiektem jest zmiana postrzegania sfery seksualnej, zmiana myślenia, tak żebym akt seksualny nie był tylko preparatem do zaspokojenia atawistycznego popędu, lecz i zabarwionym emocjonalnie dowodem oddania.