Stan techniczny budynku

Dokładne określenie zakresu i rodzaju obciążeń jest wskazane do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy sugestii zmian i naprawy.

W ruchu z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w obecnym zwłaszcza metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może również elementów statycznych, jak i aktywnych. W wydarzeniach dynamicznych kluczową kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes polecane są ponadto w charakterze określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede każdym:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w kierunku określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w planie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń dodatkowo ich pomysłu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes pamiętają więcej dużo długie miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sprawności oraz własnych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań bezpiecznych i skutecznych.Najlepsze jest spowodowanie wstępnych analiz teraz na pierwszym etapie projektu. Pozwoli to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy i w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane także do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W dzisiejszych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W klubu z tym, coraz szybko można założyć ekstremalne doświadczenia i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest coraz popularniejsze.