Strategia bezpieczenstwa unii europejskiej

Zagadnienia zaufania oraz obrony praktyki w przemyśle są głównie połączone z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupa maszyn, a dodatkowo urządzeń jest określona do robienia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i układów ochronnych, które są oddane do celu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej informacji jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była głównym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na platformie starego podejścia, były związane jedynie z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu lecz w połowie sukcesów. W układu spośród ostatnim, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do uzyskania wysokiego rozmiaru ochrony, jaki stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.