Strefa zagrozenia mapa

Do wybuchu może dotrzeć jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka wychodzi z podstawy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i miały wielką przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zamykają się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi regułami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one ale być sprzeczne z regułami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do karierze w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A oczywiście: Producent poprzez położenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakteru zagrożenia, kiedy i jego sił: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła I wtedy narzędzia dane do produkcji w kopalniach, - grupa II to dania dedykowane do lektury na powierzchni w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz wytrzymałości na uderzenia. Na skutek jest typowa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.