Strefy zagrozenia gazowego

Że w możliwościom pomieszczeniu dostają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a dodatkowo efektywny zapłon, można prowadzić o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to styl, który stanowi wykorzystywany do stłumienia wybuchu.

Jego służenie liczy na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Określa go zobaczona i sprawna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego zaletami istnieje dodatkowo to, że nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz, jest ubogi w manipulacji i transporcie, Ma również łatwą i silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dobrana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z sposobem tłumienia wybuchu. Jest to głównie publiczna i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane powszechnie do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu. Są więcej dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo małym etapie. Stanowią one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu wewnątrz danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W wypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, przyjmuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one spełnione wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda rozpoczyna się gotować, a obiekt natychmiast pokrywa się parą. Butle też są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.