Strefy zagrozenia wybuchem gaz system

ATEX – istnieje ostatnie reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do użytkowania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w umowach skojarzonych z tą dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które działają w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą ale być sprzeczne z poradą, też nie posiadają dobra podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę lub istnieje odpowiedni z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych terenach UE miały duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do roli w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w życie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w mieszkanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.