Swoboda przeplywu towarow na rynku wewnetrznym ue

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w istocie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie potrzebuje spełniać artykuł w zależności od środowiska w którym będzie on używany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne wychodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich powstawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko zrezygnowany z rynku. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.