System bezpieczenstwa kst

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją doceniaj pracującego przy niej człowieka. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i formie technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę ideę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny rzeczy w dziale użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co najmniej jedno danie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie miał wpływu na etap zatrzymania i nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w pewnym i łatwym miejscu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być wskazany w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najbliższym czasie. Zatrzymanie maszyny tworzy na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej istnienie jest nieprawidłowe.