Tlumaczenie menu program

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-malych-firm/

XXI wiek to ogromny rozwój zapotrzebowania na drugiego typu tłumaczenia. Nie odda się przy tym doświadczeń obojętnie wobec faktu, jak szeroką rolę odgrywają obecnie lokalizacje oprogramowania. Co pokrywa się pod tym przekonaniem?

Szereg działań dostosowujących dany materiał do potrzeb lokalnego rynku, które mają m.in. tłumaczenie oprogramowania, a zatem umiejętne przetłumaczenie artykułów i dokumentacji oprogramowania na dany język, a jeszcze dostosowanie go do tego stylu. Składa się to z takimi rolami jak dobranie formatu dat, bądź rodzaju sortowania liter w alfabecie. Profesjonalna lokalizacja oprogramowania wymaga zaangażowania tłumaczy specjalizujących się w terminologii IT, a dodatkowo programistów i inżynierów. Kompetencje językowe idą w parze z umiejętnością oraz sztukami związanymi z planami ERP, SCM, CRM, programami wspomagającymi projektowanie i pracowanie, czy oprogramowaniem bankowym. Rzetelna lokalizacja przekłada się na spektrum możliwości dotarcia z oprogramowaniem na rynek zagraniczny, a to chyba się znacząco przełożyć na międzynarodowy sukces firmy. Wprowadzenie towaru na place światowe wiąże się oraz z internacjonalizacją produktów. Czym dzieli się to z lokalizacji? Internacjonalizacja to po prostu adaptacja produktów pod wymogi potencjalnych nabywców bez uwzględnienia odmiennych specyfik lokalnych, gdy lokalizacja gromadzi się przede wszystkim na tym, by zdać na żądanie określonych rynków, zbiera się na charakterystycznych potrzebach danej lokalności. Stąd też lokalizacja budowana jest inaczej dla wszystkiego rynku, a internacjonalizacja jednokrotnie dla konkretnego towaru. Oba procesy wpisują się jednak wzajemnie a przy poważnych planach działających rynków globalnych - warto przemyśleć o zastosowaniu obydwu. Pomiędzy pozycją i internacjonalizacją występują zależności, które należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu tych procesów. Przed przystąpieniem lokalizacji powinno oddać się internacjonalizację. Warto o tym mieć, ponieważ dobrze wykonana internacjonalizacja znacząco skraca czas niezbędny w ciągu lokalizacji, co wydłuża okres, który ważna przeznaczyć na wdrażanie artykułu na plac. Poza tym, dobrze przeprowadzona internacjonalizacja zobowiązuje się z pewnością korzystnego wprowadzenia materiału na place docelowe, bez ryzyka przerabiania oprogramowania zaraz po dokonaniu etapu lokalizacji. Rzetelne lokalizowanie oprogramowania zapewne stanowić sposobem do sukcesu firmy.