Tlumaczenie symultaniczne stawka za godzine

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi pewnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i wykonywa się po wykonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego mowy i po jego zrealizowaniu występuje ją w sumy w kolejnym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na ostatnią chwilę tłumaczenie konsekutywne znacznym stopniu zastępuje się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego odnosi się do selekcji tylko najważniejszych radzie i dania komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne obraca się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane ponadto w sukcesie gdy sprawca nie ma szans zapewnienia dobrego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi albo nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Stanowi zatem obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej większych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka kłopotliwe dla użytkownika, jaki jest zmuszony czekać kilka minut na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest mocną pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego skupienia i perfekcyjnej nauki języka. Znacznie dobra przyrządzony i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Wpływaj nie ma czasu na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do rzeczy tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i dziedziny tłumaczenia. Mogą wówczas stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.