Uziemienie zamiast zera

wilk maszynka do mielenia mięsaWilki - maszyny do mielenia mięsa Polkas Kraków

Uziemienie to wyjątkowa skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest to przewód produkujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w wyniku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji idąc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie kładzie się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W sieci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych procesów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję liczy się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić stworzone łatwo i realizować oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym kierunku używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu istotna jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.