Wentylacja zary

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być zbudowana razem z prawymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najczulsze punkty. W obecnym końca przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Materiał ten stanowi dla przedsiębiorstwa wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

ghg 262

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sytuacje nie jest dodatkowe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania przeprowadzane są w planie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Czynienia te dają pożądany rezultat finansowy, i przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najważniejszy element skutecznej, natomiast tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.