Wentylatory przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich składników i ilości.

W kontrakcie ze ogromnymi dysproporcjami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie lżejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są oddane do karierze w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible:- Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r. w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do robocie w strefach zagrożonych wybuchem,- Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r. regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których może spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem.Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić dość oznaczone i przejść szereg testów, które uważają na planie wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i znaczenia tego typu urządzeń.Więcej na problem Atex znajdziesz tu.