Zamkniecie dzialalnosci na zasadach ogolnych

W sukcesu jak chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy podporządkować się nie tylko sprawami związanymi głównie z pracą, lecz także kasą fiskalną. Nie wolno ot właśnie o niej stracić, mimo że bierzemy ją jako szpiega, który kontroluje nasz obrót wartością i jaka zapewni wszystkim danej Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna i skończenie prace? To zagadnienie stawia sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaplanowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z okresu jej powstania u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A dlatego w istota rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w okresie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy również zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy wykonać tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie wprowadza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak tak się domyślasz, raporty mają na punktu porównanie tego, co zostało odczytane z kasy spośród obecnym, co zapewniał w umowach miesięcznych czy kwartalnych. Aby uniknąć niezbyt dobrej sytuacji świetnym planem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze własnymi deklaracjami VAT. Będziesz korzystał okazję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto również wspomnieć, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, czyli jako podatnik korzystaliśmy z zniżki na kasę fiskalną. Musimy same wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była brana krócej niż 3 lata, musimy więc dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie akcji i kasy finansowej to ważne przedsięwzięcie, którego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie prace, natomiast tym samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, stanęło w toku szybszym niż 3 lata - będziemy musieli oddać ulgę, którą uzyskaliśmy na kwotę fiskalną.