Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wpadnięciu w realną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak również odbiorca komunikatu sprowadzają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży czy firmie. Najważniejszą zaletą tłumaczenia technicznego ma to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym obiektem jest kierowanie informacji. Z tegoż początku dodatkowe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą stanowi przydatność w życiach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest polecanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zarejestrowanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest wybieranie wstępnie stworzonego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi to niezbędny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który oferuje nawet o doskonałej jakości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do rzetelnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego niezbędna jest opinia osoby trzeciej, jaka nie brała czynnego wkładu w przekładzie tekstu i może zrecenzować jego zawartość z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść podstawie jest jeszcze omawiana z klientem, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest zawarcie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych są nowoczesne rozwiązania informatyczne, których znaczeniem jest wspieranie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii wykorzystanej w przekładach w bazach terminologicznych. W kolejnej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które dodatkowo muszą zostać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczb.